Môi trường Marketing trong doanh nghiệp khắc nghiệt ra sao

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty
 Môi trường Marketing Môi trường vĩ mô.   Yếu tố chính trị – pháp luật. Việt Nam là nước nền chính trị ổn định và ngày 11/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Điều đó giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh mở rộng phát triển, có cơ hội thu hút nguồn...