Phần mềm quản lý khen thưởng

Thị trường phần mềm quản lý nhân sự đang chứng kiến mức tăng trưởng nhanh chóng. Các nhà cung cấp đang tìm ra nhiều giải pháp hơn, quản lý khen thưởng cũng là giai đoạn cuối của quá trình quản lý nhân sự, là công việc cho sự nổ lực và cố gắng trong hoạt động, sản xuất và lao động, là động lực làm việc cho nhân viên.

Phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP cung cấp phân hệ quản lý thưởng cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hệ thống tính thưởng cho nhân viên

Việc khen thưởng công nhận nhân viên đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp. Chỉ khi nhân viên cảm thấy được công nhận trong mỗi vai trò, đóng góp cho doanh nghiệp thì người nhân viên đó mới làm việc một cách hiệu quả và có trách nhiệm nhất.

tuyen-dung-viec-lam-tim-viec-lam-worklink

HR-ERP là phần mềm quản lý khen thưởng cung cấp cho doanh nghiệp cung cấp:

  • Quản lý thưởng tết
  • Quản lý quá trình phân bổ thưởng
  • Tự động tính toán tưởng tháng 13
  • Các báo cáo thưởng chi tiết

Báo cáo đa dạng, hợp chuẩn với quy định nhà nước giúp nhà quản lý khai báo phù hợp, dễ dàng khi sử dụng phân phần HR-ERP. Chắc chắn một điều khi sử dụng phần mềm khoa học thì việc quản lý sẽ mang lại hiệu quả cao.

 

Recent Posts