Phần mềm chấm công TAS-ERP Standard

TAS-ERP Standard là phần mềm quản lý nhân sự chấm công của Digitech, là giải pháp riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là doanh nghiệp có hàng ngàn công nhân, khi doanh nghiệp phát triển sô lượng tăng lên là chuyện đương nhiên. Việc chấm công, quản lý nhân viên sẽ rất khó khăn cho nhà quản lý. Vậy nên sử dụng phần mềm nhà quản lý sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc, giảm thiểu các công việc vật lý. Quản lý nhân viên một cách hệ thống, chấm công chuyên nghiệp và nhanh chóng…

Image 8

Mỗi công ty đều có hình thức quản lý đặc trưng riêng, vì vậy cách thức chấm công cũng khác nhau. Để đáp ứng được nhu cầu của nhiều công ty vừa và nhỏ đặc tính ưu việt của hệ thống chấm công tự động TAS-ERP Standard  sự dụng cho khối văn phòng.

Các tham số khai báo:

Quản lý  nhân sự quản lý bao gồm: Mã NV, họ tên, ảnh, chức vụ, bộ phận, ngày sinh, ngày vào công ty, nơi ở, nguyên quán, số CMTND, điện thoại, trình độ

– Quản lý thời gian làm cho nhân viên: Hệ thống cho phép quản lý xem xét cho phù hợp. Kết hợp với thời gian nghỉ, thời gian đăng ký ưu đãi…. Quản lý thời gian ra vào của nhân viên, số lần đi sớm về muộn, quẹt thẻ…….

– Tải dữ liệu và tự động tính toán: Chức năng tải dữ liệu sẽ lấy dữ liệu quẹt thẻ trực tiếp từ đầu đọc thẻ đưa vào cơ sở dữ liệu. Khi tải dữ liệu về sẽ tự động tính toán.

– Các tiện ích của hệ thống: Nhập xuất dữ liệu ra file exel.

– Báo cáo phong phú

+ Báo cáo sơ yếu lý lịch tóm tắt.

+ Báo cáo quẹt thẻ Ra/vào.

+ Báo cáo quẹt thẻ tính giờ.

+ Báo cáo thời gian làm

+ Báo cáo thời gian làm thêm

+ Báo cáo vắng mặt.

+ Báo cáo đi muộn về sớm.

+ Báo cáo đăng ký nghỉ

+ Báo cáo danh sách cấp thẻ.

+ Báo cáo danh sách nhân viên đang làm việc.

+ Báo cáo danh sách nhân viên đã thôi việc

Phần mềm quản  lý nhân sự chấm công TAS-ERP Standard là phần mềm mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hiện nay

Recent Posts