Giải pháp phần mềm quản lý lương cho doanh nghiệp

Lương luôn là vấn đề nóng từ trước đến nay đối với người lao động, đặc biệt là đối với người quản lý doanh nghiệp. Tiền không phải là tất cả thế nhưng nó lại rất quan trọng, là yếu tốt nguyên nhân của hầu hết mọi vấn đề. Doanh nghiệp hiện nay thường gặp những vấn đề gì trong việc quản lý tiền lương?

Kết quả hình ảnh cho Những khó khăn trong việc quản lý tiền lương

  •  Gặp khó khăn trong việc xác định lương đúng, đủ cho người lao động.
  • Thường xuyên gặp những sự phàn nàn về chính sách lương
  • Thiếu cơ sở về việc đánh giá các kinh nghiệm, trình độ đào tạo và các công việc trước đây cũng như sự phát triển kỹ năng của từng cán bộ nhân viên
  • Thiếu cơ sở để chỉ ra số lượng và loại kỹ năng thực tế đang sẵn có trong công ty
  • Thiếu cơ sở trong việc phân tích và phân loại các mức lương cho người lao động
  • Thiếu căn cứ trong việc định ra định mức đánh giá kết quả hoạt động
  • Không đủ căn cứ xác đáng cho việc chỉ ra những yêu cầu cần thiết cho từng công việc
  • Không thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa tiền lương và giá trị công việc
  • Thiếu sự linh hoạt trong hệ thống tiền lương

Để giải quyết những vấn đề trên giải pháp đó là nhà quản lý nên sử dụng phần mềm quản lý lương, phần mềm sẽ giúp nhà quản lý quản lý lương hiệu quả và tiết kiệm thời gian, tránh những vấn đề lương thường xuyên xảy ra không đáng có.

Recent Posts